Friday, 14 August 2015

Štrbački buk

 video: skiper je poslao ekipu okolo, da ga sačekaju u podnožju slapa, a on će spustiti čamac i skočiti


 skok:Uz Unu

 veče u Bihaću


 restoran Mlin kod Bihaća dvoslap u naselju Račić