Monday, 17 September 2007

Stjepan-grad

Na padinama Blagajskog brda nalaze se ostaci naselja iz prahistorijskog i rimskog perioda. Tako su na sjeveroistočnom vrhu ostaci rimskog ili kasnoantičkog utvrđenja-osmatračnice Mala gradina, na jugoistočnom vrhu se raspoznaju konture prahistorijske gradine, a na jugozapadnom vrhu su ostaci današnjeg srednjevjekovnog Stjepan-grada.

U 10. stoljeću Blagaj je imao veliku ulogu u razvoju Huma ili Zahumlja. Na njegov razvoj i značaj umnogome je utjecala blizina važne saobraćajnice koja je dolinom Neretve povezivala Jadransko more sa bosanskim zaleđem. U Blagaju je rezidirao humski knez Miroslav. Bosanski vladari u Blagaju još od vremena kralja Tvrtka izdaju povelje, a u maju 1404. godine Blagaj postaje jedno od sjedišta vojvode Sandalja Hranića, a zatim i hercega Stjepana Vukčića Kosače, po kojem je grad u narodu dobio ime Stjepan-grad.

Nekad su tu kliktali bjeloglavi supovi, a onda im se desio čovjek. Moram pohvaliti i reklamirati rad ekološkog udruženja Novi val iz Blagaja koji daju sve od sebe da sačuvaju bjeloglavog supa od izumiranja. http://novival.info/

No comments: