Saturday, 15 December 2007

Pfisterova kuća - Colmar

Dragulj renesanse, Maison Pfister, je rezidencija koja je sagrađena 1537. za Ludwiga Scherera, bogatog šeširdžiju iz Besançona. Slike koje ukrašavaju fasadu, a koje se pripisuju Christianu Vacksterfferu, predstavljaju njemačke vlastodršce iz 16 vijeka, evangeliste, crkvene vođe, alegorijske figure i biblijske likove i scene. Sadašnje ime dobila je po trgovcu François-Xavier Pfisteru, koji ju je kupio 1841.
No comments: