Monday, 17 September 2007

Radimlja

Velika nebriga za veliko blago, mogao biti podnaslov ovog posta. Jedni ih svojataju, jedni ih se odriču, a svi ih jednako puštaju da propadaju!
Spomenici ove nekropole su svrstavani i orijentirani u pravcu sjeverozapad - jugoistok, pri čemu je glava umrlog položena ka sjeverozapadu, a noge ka jugoistoku. Za obradu je korišten krečnjak iz kamenoloma sa obližnjeg Ošanićkog brda, oko 800 m udaljenog sjeveroistočno od nekropole, gdje do danas stoji jedan nedovršeni stećak. Osnovni oblici su najvjerovatnije tesani u samom kamenolomu, dok je konačno dotjerivanje i ornamentiranje vršeno na nekropoli, da bi se izbjegla oštećenja prilikom prijevoza.

Prema uobičajenoj skali osnovnih oblika nekropola se sastoji od:
36 ploča, 1 ploče sa podnožjem, 27 sanduka, 24 sanduka sa podnožjem, 4 visoka sanduka, 5 visokih sanduka sa podnožjem, 2 sljemenjaka, 31 sljemenjak sa podnožjem i 3 krstače. Od ukupnog broja 63 su ukrašena, što znači da se nekropola u Radimlji uvrštava u red najukrašenijih nekropola u BiH. Po svojim likovnim odlikama nekropola na Radimlji spada među nekoliko najvrijednijih i najznačajnijih nekropola stećaka uopće.

Dekoracije na spomenicima sa Radimlje izvedene su u plitkom reljefu, tehnikom urezivanja ili kombinirano, pri čemu je najvažnije bilo sačuvati osnovni oblik stećka. Kratki urezi na površini ukazuju na upotrebu čekića sa kratkom sjekirastom oštricom, dok su glatke plohe glačane tvrdim kamenom.

Najljepše ukrašeni oblici su sljemenjaci i visoki sanduci. Na uspravnim stranicama nekih spomenika vide se arkade sa stupovima i lukovima koje predstavljaju stećke kao "vječne kuće".Zapis na jednom od stećaka iz 1094. g.:
"Se znamenje Kneza Nenca,Velikoga Kneza Bosanskoga,a postavi je sin njegov Knez Muven,s`Bozijom pomocju i svojih vjernih,a s` inonom nijednom inom pomocju,nego on sam.
Ti,koji procitas moj kam,mozda si hodio do zvijezda.I vratio se,jer tami neima nista,do ponovo ti sam.
Clovjek mojze vidjeti ono tsto nije vidio,tcuti ono sto nije tcuo,okusti ono sto nije otkusio,bit tami gdji nije bio,al` uvijek i svagdi samo sebe moze najti,ili ne najti.
I mnogo ot moje ruke na zemji bi,a ni ot mene niko ne bi mrtav i ubit.
I da ostavih kosti u tujini,i tad bih samo Bosnu sanjo.
Clovjece,tako da niesi proklet,ne tikaj u me.
Legoh 1094 ljeta,kad bjese susa,pa u nebu ne bjese ni jedne suze za me."

I iz 1422:

"A se lezi Asta,Bogcina Zlousica ksci,a ne lezi mi se.
Kako bih rado sad pred vetce s tebom krojz livade projsetala i onaj poljubac sto si isko,a ne dobio,ti dala.
Pa da i nebo pukne.
Ne bi mi bilo zal,ni stid.
Namjernice,ne tici mi kam,nek oni koji netcine utcine tsto ja ne utcinih,jer ja tek sad znam kako dusu perze neispunjena davanja.
1422 ljeta,kad se radovase sretni,a ja zmreh."

No comments: